Outsourcing

Vores arbejdsform tager sigte på langvarigt samarbejde, hvor firmaer outsourcer hele eller dele af deres regnskabs-, økonomi-, bogholderi- og andre administrative funktioner til os.

Ved opgavens opstart udfærdiges et aftaledokument, hvor opgaveomfanget angives, samt krav til tidsfrister, in- og output m.v. fastlægges. I aftaledokumentet anføres ligeledes en økonomisk eller tidsmæssig ramme for aftalen, så ubehagelige overraskelser undgås.

Samarbejdet kan startes op med afgrænsede områder, og kan herefter udvikle sig med tiden. Vores force er jo netop, at vi tilbyder fleksibilitet! Det er meget let og hurtigt at “skrue op og ned” for kapaciteten når du anvender CombiPlus til løsning af opgaverne, i forhold til selv at skulle regulere op og ned i medarbejderstaben.


Du oplever dermed, at outsourcing gør en stor del af dine faste omkostninger variable!

Vores fordel består i at have mange kunder med ensartede arbejdsopgaver, så vi kan dirigere kapaciteten og ekspertisen hen, hvor behovet er. Dermed opnår du den hurtige og smidige kapacitets-fleksibilitet i hverdagen!

Tag et uforbindende møde med os om de opgaver, I kunne tænke Jer at outsource, og se hvor meget I kan spare på outsourcing!

 

Løsninger der går i plus

– Hvorfor outsource økonomifunktionen?

  • Gør det du er bedst til – overlad det andet til eksperter!
  • Gør de faste omkostninger variable!
  • Hav altid den rigtige ekspertise ved hånden, men kun når du har behovet!

Grundene til at lade os løse de administrative, økonomiske og regnskabsmæssige opgaver i din virksomhed kan være mange.

Med CombiPlus som samarbejdspartner kan du altid være sikker på en faglig korrekt og professionel løsning af den stillede opgave, og til aftalt tid og pris!

Kontakt os, og lad os sammen, helt uforpligtende, drøfte mulighederne for et samarbejde på baggrund af dit firmas konkrete behov.