Priser generelt

Vores forretningsmodel tager som hovedregel udgangspunkt i afregning for udført arbejde efter forbrugt tid.

Da det kan være svært at gennemskue tidsforbruget på en ny opgave på forhånd, kan der f.eks. laves en 3-måneders periode hvor prisen aftales som fast. Efter 3 mdr. kan prisen drøftes på baggrund af Jeres og vores erfaringer.

Vores timesatser varierer afhængig af kravet til kompetencer hos den medarbejder, der skal løse opgaven.

Ønsker du et tilbud på løsningen af en opgave er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan skabe overblik over opgaven, og dermed estimere prisen for løsningen af den.

 

Løsninger der går i plus

– Hvorfor outsource økonomifunktionen?

  • Gør det du er bedst til – overlad det andet til eksperter!
  • Gør de faste omkostninger variable!
  • Hav altid den rigtige ekspertise ved hånden, men kun når du har behovet!

Grundene til at lade os løse de administrative, økonomiske og regnskabsmæssige opgaver i din virksomhed kan være mange.

Med CombiPlus som samarbejdspartner kan du altid være sikker på en faglig korrekt og professionel løsning af den stillede opgave, og til aftalt tid og pris!

Kontakt os, og lad os sammen, helt uforpligtende, drøfte mulighederne for et samarbejde på baggrund af dit firmas konkrete behov.