Konsulentopgaver

Vi løser afgrænsede, fast definerede opgaver efter kundens behov. Som indledning til opgaven udføres en opgavebeskrivelse, hvori indgår afgrænsninger samt forventet output, og hvor de økonomiske rammer for aftalen fastlægges.

Opgaver løses bl.a. inden for områderne her til venstre..

 

Løsninger der går i plus

– Hvorfor outsource økonomifunktionen?

  • Gør det du er bedst til – overlad det andet til eksperter!
  • Gør de faste omkostninger variable!
  • Hav altid den rigtige ekspertise ved hånden, men kun når du har behovet!

Grundene til at lade os løse de administrative, økonomiske og regnskabsmæssige opgaver i din virksomhed kan være mange.

Med CombiPlus som samarbejdspartner kan du altid være sikker på en faglig korrekt og professionel løsning af den stillede opgave, og til aftalt tid og pris!

Kontakt os, og lad os sammen, helt uforpligtende, drøfte mulighederne for et samarbejde på baggrund af dit firmas konkrete behov.