Kvalitet, revisor og jura

Vores kvalitet måles selvfølgelig løbende gennem det arbejde, du ser resultatet af gennem de ydelser, vi udfører for dig. Vi er først tilfredse når du og dit firma er det!

Vi er ikke et revisionsfirma, og vi er underlagt nøjagtig samme lovgivning og krav til løsning af opgaverne, herunder den regelmæssige kontrol og gennemgang af regnskabsføring og regnskabsprincipper fra din revisor, som en intern regnskabsafdeling ville have været underlagt.

Vi samarbejder naturligvis i enhver henseende med din revisor om tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, dokumentationskrav, overholdelse og udvikling af forretningsgange mv.

Ligeledes vil vi overlade opgaver og spørgsmål, som kræver skattemæssig og juridisk specialistviden, til revisor og advokat, idet vores forretningsmodel ikke tager hensyn til at vi skal være specialister på disse områder. (Gør det du er bedst til!)

Dette samarbejde med specialister formidler vi gerne til vore egne faste samarbejdspartnere på disse områder, ligesom vi naturligvis lige så gerne samarbejder med dit firmas etablerede rådgivere.

 

Løsninger der går i plus

– Hvorfor outsource økonomifunktionen?

  • Gør det du er bedst til – overlad det andet til eksperter!
  • Gør de faste omkostninger variable!
  • Hav altid den rigtige ekspertise ved hånden, men kun når du har behovet!

Grundene til at lade os løse de administrative, økonomiske og regnskabsmæssige opgaver i din virksomhed kan være mange.

Med CombiPlus som samarbejdspartner kan du altid være sikker på en faglig korrekt og professionel løsning af den stillede opgave, og til aftalt tid og pris!

Kontakt os, og lad os sammen, helt uforpligtende, drøfte mulighederne for et samarbejde på baggrund af dit firmas konkrete behov.